Jednoduchý perceptron s n vstupy x (jimž přísluší váhy wi), jedním výstupem z a prahem citlivosti neuronu theta. Kredit: Wikipedia. https://cs.wikipedia.org/wiki/Perceptron


Jednoduchý perceptron s n vstupy x (jimž přísluší váhy wi), jedním výstupem z a prahem citlivosti neuronu theta. Kredit: Wikipedia. https://cs.wikipedia.org/wiki/Perceptron