Simulace velkoškálové struktury vesmíru využívají různé varianty standardního kosmologického ?CDM modelu a srovnávají jeho výsledky s pozorováním (zdroj LasDamas)


Simulace velkoškálové struktury vesmíru využívají různé varianty standardního kosmologického ?CDM modelu a srovnávají jeho výsledky s pozorováním (zdroj LasDamas)