South Pole Telescope studuje reliktní záření (zdroj BICEP).


South Pole Telescope studuje reliktní záření (zdroj BICEP).