Fotografie a prvková analýza jednotlivých cesiových mikročástic (zdroj Junpei Imoto et al: Scientific Reports 7:5409).


Fotografie a prvková analýza jednotlivých cesiových mikročástic (zdroj Junpei Imoto et al: Scientific Reports 7:5409).