Porovnání velikosti několika druhů rodu Mamenchisaurus dokládá, o kolik větší byl M. sinocanadorum ve srovnání s dalšími druhy tohoto asijského sauropoda. Zde je navíc zobrazen pouze konzervativní odhad velikosti tohoto druhu, podle některých badatel


Porovnání velikosti několika druhů rodu Mamenchisaurus dokládá, o kolik větší byl M. sinocanadorum ve srovnání s dalšími druhy tohoto asijského sauropoda. Zde je navíc zobrazen pouze konzervativní odhad velikosti tohoto druhu, podle některých badatelů totiž mohl být ještě výrazně (zhruba o třetinu) větší. Kredit: Steveoc 86, Wikipedie (CC BY-SA 3.0)