Klasifikácia stupňov krvného tlaku (ESH/ESC) rozdeľuje artériovú hypertenziu na 3 stupne, okrem toho rozlišuje vysoký normálny krvný tlak a izolovanú systolickú arteriálnu hypertenziu. Pacienta do jednotlivej kategórie zaraďuje vyššia hodnota buď sys


Klasifikácia stupňov krvného tlaku (ESH/ESC) rozdeľuje artériovú hypertenziu na 3 stupne, okrem toho rozlišuje vysoký normálny krvný tlak a izolovanú systolickú arteriálnu hypertenziu. Pacienta do jednotlivej kategórie zaraďuje vyššia hodnota buď systolického, alebo diastolického tlaku.