Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika (SCORE - ESH/ESC) udáva riziko fatálnej kardiovaskulárnej príhody v najbližších 10 rokoch na základe krvného tlaku a prítomnosti rizikových faktorov, postihnutia orgánov, prítomnosti diabetes mellitus, chronick


Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika (SCORE - ESH/ESC) udáva riziko fatálnej kardiovaskulárnej príhody v najbližších 10 rokoch na základe krvného tlaku a prítomnosti rizikových faktorov, postihnutia orgánov, prítomnosti diabetes mellitus, chronickej obličkovej choroby (CKD) alebo symptomatického kardiovaskulárneho ochorenia. Nízke riziko: pravdepodobnosť pod 1%, stredné riziko: 1 - 5 %, vysoké riziko: 5 -10 %, veľmi vysoké riziko: nad 10 %. Napríklad ľahká hypertenzia u pacienta bez rizikových faktorov znamená riziko vážnej komplikácie pod 1 %.