Moderný videogastroskop. Vľavo je adaptér s konekttorom elektroniky a prívodom vzduchu, ktorým sa musí žalúdok rozfúknuť, aby sa neprilepil na optiku prístroja. V strede je ovládanie prístroja, so susediacim otvorom pracovného kanála, na konci prístr


Moderný videogastroskop. Vľavo je adaptér s konekttorom elektroniky a prívodom vzduchu, ktorým sa musí žalúdok rozfúknuť, aby sa neprilepil na optiku prístroja. V strede je ovládanie prístroja, so susediacim otvorom pracovného kanála, na konci prístroja nie je dobre vidiať miniatúrnu optiku, osvetlenie a vyústenie pracovného kanála. Kredit: M.D. Endoscopy, Inc.