Kolonoskopické odstránenie polypu po zaškrtení jeho stopky svorkami - bez krvácania po výkone. Kredit: Boo SJ, et al.,Clin Endosc (2012)


Kolonoskopické odstránenie polypu po zaškrtení jeho stopky svorkami - bez krvácania po výkone. Kredit: Boo SJ, et al.,Clin Endosc (2012)