Schéma nejmenšího počítače. Kredit: IBM.


Schéma nejmenšího počítače. Kredit: IBM.