Prierez zdravým mozgom (vľavo) a mozgom pacienta s Alzheimerovou chorobou (vpravo)


Prierez zdravým mozgom (vľavo) a mozgom pacienta s Alzheimerovou chorobou (vpravo)