Schéma budoucího termojaderného zařízení ITER (zdroj ITER)


Schéma budoucího termojaderného zařízení ITER (zdroj ITER)