Podle typu hendikepovaných buněk se rozlišují i typy poruch barvocitu. Procenta uvádí jejich zastoupení v populaci.


Podle typu hendikepovaných buněk se rozlišují i typy poruch barvocitu. Procenta uvádí jejich zastoupení v populaci.