Některé z molekul, které připadají v úvahu pro neinvazivní screening rakoviny prsu  V horní části molekul je stále stejný ligand odpovědný za navázání na rakovinou pozměněný povrch buňky. Spodní část molelkul jsou různé fluorofory umožňující detekci.


Některé z molekul, které připadají v úvahu pro neinvazivní screening rakoviny prsu V horní části molekul je stále stejný ligand odpovědný za navázání na rakovinou pozměněný povrch buňky. Spodní část molelkul jsou různé fluorofory umožňující detekci. Kredit: University of Michigan.