Testy přenosu tepla pomocí pasivního systému teplovodných trubek vyplněných tekutým sodíkem s  teplotou přes 800?C. (Zdroj: M A. Gibson et al, Report NASA)


Testy přenosu tepla pomocí pasivního systému teplovodných trubek vyplněných tekutým sodíkem s teplotou přes 800?C. (Zdroj: M A. Gibson et al, Report NASA)