Čtyři reaktory Kilopower na marsovské stanici v představách malíře (NASA/Kilopower).


Čtyři reaktory Kilopower na marsovské stanici v představách malíře (NASA/Kilopower).