Zrak závisí na přítomnosti a funkčnosti buněk majících fotoreceptory. Na obrázku je zdravá oční buňka zvaná tyčinka (červeně). Zelenou fluoreskující barvičkou je zvýrazněna plazmatická membrána. Jádra buněk jsou modrá. Kredit: Arshavsky Lab. Duke Uni


Zrak závisí na přítomnosti a funkčnosti buněk majících fotoreceptory. Na obrázku je zdravá oční buňka zvaná tyčinka (červeně). Zelenou fluoreskující barvičkou je zvýrazněna plazmatická membrána. Jádra buněk jsou modrá. Kredit: Arshavsky Lab. Duke Univ.