„Drive by wire“ je obdobou „fly by wire“ používaného u letadel. Kredit: ČVUT.


„Drive by wire“ je obdobou „fly by wire“ používaného u letadel. Kredit: ČVUT.