Infračervená část elektromagnetického spektra odpovídá záření, jehož fotony mají menší energii než viditelné světlo a nejsou schopny vyrazit elektron z atomového obalu, a tím způsobit ionizaci. Fotony rentgenového záření ale tuto energii mají.






Infračervená část elektromagnetického spektra odpovídá záření, jehož fotony mají menší energii než viditelné světlo a nejsou schopny vyrazit elektron z atomového obalu, a tím způsobit ionizaci. Fotony rentgenového záření ale tuto energii mají.