Petr Ponížil, fyzik, zabývající se materiálovým inženýrstvím, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. (Kredit: UTB)






Petr Ponížil, fyzik, zabývající se materiálovým inženýrstvím, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. (Kredit: UTB)