Jonathan Stieglitz: „Zneužívané ženy vystavované domácímu násilí, mají více dětí“. (Kredit: Université Toulouse)


Jonathan Stieglitz: „Zneužívané ženy vystavované domácímu násilí, mají více dětí“. (Kredit: Université Toulouse)