Cena elektřiny se na německém trhu pohybovala v téměř celém minulém týdnu nad hodnotou 50  EUR/MWh a dosahovala hodnot až přes 70 EUR/MWh. Jedinou výjimkou byly krátká období zlepšení větrných podmínek a jejich souběhu se svitem slunce.


Cena elektřiny se na německém trhu pohybovala v téměř celém minulém týdnu nad hodnotou 50 EUR/MWh a dosahovala hodnot až přes 70 EUR/MWh. Jedinou výjimkou byly krátká období zlepšení větrných podmínek a jejich souběhu se svitem slunce.