Úložiště na stlačený plyn McIntosh v  USA (zdroj DOE).


Úložiště na stlačený plyn McIntosh v  USA (zdroj DOE).