Úložiště energie využívající zkapalněný plyn u města Bury (zdroj Highview Power).


Úložiště energie využívající zkapalněný plyn u města Bury (zdroj Highview Power).