V tradicích domorodců tropických a subtropických oblastí se doposud zachovalo zdobení i ochrana těla barevnými jílovými pastami.


V tradicích domorodců tropických a subtropických oblastí se doposud zachovalo zdobení i ochrana těla barevnými jílovými pastami.