Věž dolu František na obzoru (foto: V. Wagner).


Věž dolu František na obzoru (foto: V. Wagner).