Oznámení o zahájení stavby (foto V. Wagner).


Oznámení o zahájení stavby (foto V. Wagner).