Ako fungujú lieky, založené na inhibícii kontrolných (


Ako fungujú lieky, založené na inhibícii kontrolných ("checkpoint") proteínov: Inhibítory CTLA-4zabraňujú naviazaniu dendritickým bunkám, ktoré by mali odovzdať informáciu cytotoxickým Tlymfocytom, ktoré dokážu ničiť určené nádorové bunky. Inhibítory PD-1 blokujú proteín PD-1,prostredníctvom ktorého sa nádorová bunka bráni naviazaniu cytotoxických T lymfocytov.