Zobrazení pulzu femtosekundového laseru v reálném čase. Kredit: Jinyang Liang, Liren Zhu & Lihong V. Wang.


Zobrazení pulzu femtosekundového laseru v reálném čase. Kredit: Jinyang Liang, Liren Zhu & Lihong V. Wang.