Fomepizol je kompetitivní inhibitor alkoholdehydrogenázy, enzymu, který katalyzuje počáteční fázi metabolismu ethylenglykolu na jeho  toxické metabolity. Účinkuje jako antidotum, podobně jako etanol. Jejich současné použití je kontraindikováno.


Fomepizol je kompetitivní inhibitor alkoholdehydrogenázy, enzymu, který katalyzuje počáteční fázi metabolismu ethylenglykolu na jeho  toxické metabolity. Účinkuje jako antidotum, podobně jako etanol. Jejich současné použití je kontraindikováno.