Geotermální pole The Geysers a geotermální elektrárna Sonoma Calpine 3 (zdroj Wiki – Stepheng 3)


Geotermální pole The Geysers a geotermální elektrárna Sonoma Calpine 3 (zdroj Wiki – Stepheng 3)