Long Zhang se svými šplhavnicemi tvořícími v buňkách detoikační protein cytochrom P450 2E1. Svým rostlinkám láskyplně přezdívá „zelená játra“. Kredit: Mark Stone/University of Washington.


Long Zhang se svými šplhavnicemi tvořícími v buňkách detoikační protein cytochrom P450 2E1. Svým rostlinkám láskyplně přezdívá „zelená játra“. Kredit: Mark Stone/University of Washington.