Lanthan hraje významnou roli v materiálu, který je supravodivý za rekordně vysoké teploty. Kredit: SPL.


Lanthan hraje významnou roli v materiálu, který je supravodivý za rekordně vysoké teploty. Kredit: SPL.