Koprolity, tedy fosilní exkrementy, archosaura druhu Smok wawelski s dobře patrnými úlomky kostí a zubů (převzato z práce Qvarnströma a kol., upraveno; CC BY 4.0).


Koprolity, tedy fosilní exkrementy, archosaura druhu Smok wawelski s dobře patrnými úlomky kostí a zubů (převzato z práce Qvarnströma a kol., upraveno; CC BY 4.0).