Spalování biomasy v elektrárně Drax (zdroj Drax).


Spalování biomasy v elektrárně Drax (zdroj Drax).