Graf 2: Plocha pro získání 35000 MWhe v ha.


Graf 2: Plocha pro získání 35000 MWhe v ha.