Graf 1 Relativní výkon (v %) českých a německých solárních elektráren v lednu.


Graf 1 Relativní výkon (v %) českých a německých solárních elektráren v lednu.