Graf 4 Relativní výkon (v %) českých a německých větrných elektráren v srpnu.


Graf 4 Relativní výkon (v %) českých a německých větrných elektráren v srpnu.