Graf 2 Relativní výkon (v %) českých a německých solárních elektráren v srpnu.


Graf 2 Relativní výkon (v %) českých a německých solárních elektráren v srpnu.