Graf 3 Relativní výkon (v %) českých a německých větrných elektráren v lednu.


Graf 3 Relativní výkon (v %) českých a německých větrných elektráren v lednu.