Uplatnění nanotechnologie v praxi nám slibuje vidět věci, které dovolovala jen termovize.


Uplatnění nanotechnologie v praxi nám slibuje vidět věci, které dovolovala jen termovize.