Dvojice robotů, která zkoumala patro s bazénem pro palivové soubory druhého bloku (zdroj TEPCO).


Dvojice robotů, která zkoumala patro s bazénem pro palivové soubory druhého bloku (zdroj TEPCO).