Kvantový obvod rádia v elektronovém mikroskopu. Kredit: TU Delft.


Kvantový obvod rádia v elektronovém mikroskopu. Kredit: TU Delft.