Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení. Onemocnění může být monopolární nebo bipolární (dříve maniodepresivní psychóza). V současné době je nejčastější psychickou poruchou


Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení. Onemocnění může být monopolární nebo bipolární (dříve maniodepresivní psychóza). V současné době je nejčastější psychickou poruchou a procento lidí trpící depresí se neustále zvyšuje. Pro diagnózu deprese je podmínkou, aby epizoda trvala alespoň dva týdny. Její lehčí formou je dystymie. V anglicky psaných odborných textech se stále častěji pro onemocnění používá termín MDD - major depressive disorder (aby se odlišila od obyčejného smutku a ostatních psychických poruch). K charakteristickým znakům patří nízká sebeúcta, ztráta zájmu o normálně zábavné aktivity, ztráta energie, bolest bez jasné příčiny. Doprovodným jevem bývají občasná falešná přesvědčení nebo vidiny, které ostatní nevidí a neslyší. 2-8% dospělých pacientů s těžkou depresí zemře sebevraždou a asi 50% lidí, kteří umírají sebevraždou měly deprese.