Escherichia coli Nissle 1917 je probiotikum, ale také uvažovanou platformou pro genoinženýring a bioterapie. Žel její chování ve střevě se v případě stresu ukázalo být těžko předvídatelné. Grafický abstrakt. Kredit Crook et al., 2019.


Escherichia coli Nissle 1917 je probiotikum, ale také uvažovanou platformou pro genoinženýring a bioterapie. Žel její chování ve střevě se v případě stresu ukázalo být těžko předvídatelné. Grafický abstrakt. Kredit Crook et al., 2019.