Pracovisko pre koronárnu angiografiu a intervenčné výkony na koronárnych tepnách.


Pracovisko pre koronárnu angiografiu a intervenčné výkony na koronárnych tepnách.