Pokusné roubované rostliny Arabidopsisi s prýtem na světlo necitlivým a kořenovou částí na světlo citlivou. Architektura kořenů u nich vypadá víceméně shodně s kontrolní skupinu s nepozměněnou citlivostí. Kredit: Hyo-Jun Lee, SNU.


Pokusné roubované rostliny Arabidopsisi s prýtem na světlo necitlivým a kořenovou částí na světlo citlivou. Architektura kořenů u nich vypadá víceméně shodně s kontrolní skupinu s nepozměněnou citlivostí. Kredit: Hyo-Jun Lee, SNU.