Srdcovocievne ochorenia sú vedúcou príčinou smrti v Európskej únii. Zdroj: Eurostat .


Srdcovocievne ochorenia sú vedúcou príčinou smrti v Európskej únii. Zdroj: Eurostat .