Záběr na část továrny Doosan (zdroj Igor Jex).


Záběr na část továrny Doosan (zdroj Igor Jex).