Před návštěvním centrem organizace KORAD u úložiště nízko a středně aktivního odpadu (zdroj Igor Jex).


Před návštěvním centrem organizace KORAD u úložiště nízko a středně aktivního odpadu (zdroj Igor Jex).